برای راحتی بیشترودست رسی اسان به مطالب به بخش عنوان مطالب بروید

عطرهای معروف دنیا


عطری با رنگ روشن و بویی ملایم و سبک

دارای دو نوع F و M

آبسیشن

با رنگ روشن و بوی سبک ملایم و رو به سردی

مخصوص بانوان

آزارو ویزیت

با رنگ روشن و بوی سبک نیمه شیرین

مشترک

آزارو کروم

با رنگ تیره و بوی نسبتاً تند و سنگین

مخصوص آقایان

آزارو دیون

با رنگ روشن و بوی کلاسیک و رو به تندی

مخصوص آقایان

آدیداس

با رنگ روشن و بوی ملایم

مخصوص بانوان

آزورا

با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی تند و سنگین

مخصوص آقایان

آرامیس 900

با رنگ زرد تیره مایل به قهوه‌ای و بوی تند مردانه

مخصوص آقایان

آرامیس دیون

با رنگ زرد طلایی و بوی تند و سنگین

مخصوص آقایان

آرامیس طلایی

با رنگ روشن برای دو مدل و بوهای سبک و تیز

دارای دو نوع F و M

اترنیتی

با رنگ روشن و بوهای سبک و رو به شیرینی

دارای دو نوع F و M

اُرگانزا

با رنگ تیره برای هر دو مدل و بوهای تلخ و سنگین

دارای دو نوع F و M

اُپیوم

با رنگ تیره و بوی تند

مخصوص آقایان

اِدِن

با رنگ روشن و بوی سبک و رو به خنکی

مشترک

انیونس

با رنگ روشن و بوی بسیار خنک و سبک

مشترک

اکودیویداف

با رنگ روشن و بوی گرم و نسبتاً سنگین

مشترک

اُپن

با رنگ روشن و بوهایی بسیار نرم و سبک و شیرین

دارای دو نوع F و M

الگانس

با رنگ روشن و بویی بسیار سبک و ملایم

مشترک

اُلترالیتی

با رنگ قرمز برای M و روشن برای F و بوهایی منحصر بفرد

دارای دو نوع F و M

امپراطور

عطرهای خانواده بیژن عموماً عطرهایی تیره رنگ بوده و به غیر از بیژن مایکل جردن بقیه بوهایی رو به تندی و بعضاً تلخ دارند.

شامل بیژن مایکل جردن، بیژن فرست، بیژن بلک، بیژن DNA و بیژن M و F

خانواده بیژن

با رنگ روشن و بوی سبک و شیرین

دارای دو نوع F و M

باربری لندن

با رنگ روشن و بوی ملایم و رو به شیرینی

مشترک

بوس 16

به رنگ تیره و بوی سنگین و گرم

مشترک

بولگاری بلک

با رنگ تیره و بویی سنگین و تلخ

مخصوص آقایان

پورانهوم

با رنگ زرد تیره و بوی تند و مردانه

مخصوص آقایان

پویزن

با رنگ زرد روشن و بوی محرک

مخصوص خانم‌ها

پلی بوی

بیرنگ و با عطر گل محمدی

مشترک

تیروز

رنگ زرد ملایم و بوی سبک و گرم

مشترک

تامی بوی

رنگ زرد تیره و بوی گرم و سنگین

مشترک

تامی گرل

رنگ زرد روشن و بویی گرم

مشترک

تامی تی

با رنگ قرمز و بویی گرم و دلنشین

مخصوص آقایان

جوپ قرمز

با رنگ سبز درختی و بویی شیرین

مشترک

جوپ سبز

با رنگ زرد و تیز و بویی سبک و شیرین

مخصوص بانوان

جوپ زرد

با رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگین

مشترک

جوپ نایت

با رنگ سبز روشن و بویی کلاسیک و گرم

مشترک

جوپ نایت فلایت

رنگ زرد روشن و بویی سبک و رو به سردی

مشترک

جادور

با رنگ زرد مایل به قهوه‌ای و بویی گرم و تلخ

مخصوص آقایان

جاز

با رنگ قرمز روشن و بویی سبک و شیرین

مشترک

جنیفر لوپز

با رنگ زرد روشن و بویی سبک و گرم

مشترک

چنل چنس

با رنگ زرد روشن و بویی گرم و شیرین

مشترک

چنل فایو

با رنگ زرد روشن و بویی گرم و سبک

مشترک

خلیج

با رنگ سیاه و غلظت بالا و بوی گرم

مخصوص آقایان

ختن

به رنگ قرمز روشن و بوی گرم و ملایم

مشترک

دانهیل قرمز

به رنگ قهوه‌ای روشن و بوی گرم و کلاسیک

مشترک

دانهیل کلاسیک

به رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگین

مخصوص آقایان

دانهیل زرد

به رنگ زرد روشن و بویی سبک و خنک

مشترک

دانهیل دیزایر بولو

به رنگ قهوه‌ای تیره و بویی گرم و سنگین

مشترک

دانهیل میکس

به رنگ زرد تیره و بویی سنگین و تلخ

مخصوص آقایان

داریوش

به رنگ زرد تیره و بویی سبک و شیرین

مشترک

دان کریستین دیور

به رنگ زرد تیره و بویی سبک و ملایم

مشترک

دولچی ویتا

به رنگ زرد روشن و بوهایی سبک و گرم

دارای دو نوع F و M

سیتا

به رنگ قهوه‌ای تیره و بویی مردانه و سنگین و تلخ

مخصوص آقایان

سیگار

به رنگ زرد و بویی سبک و ملایم

مشترک

سویو

با بوهایی سبک و گرم

دارای دو نوع F و M

سلطان

با رنگ زرد روشن و بویی سبک و شیرین

مشترک

شبهای پاریس

با رنگ زرد روشن و بویی ملایم و سبک

مشترک

شبهای مسکو

با رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگین

مشترک

شامپاین

با رنگ زرد روشن و بویی نسبتاً سرد

مشترک

شالیمار

با رنگ زرد و بوی هلو

مشترک

فواکه هلو

با رنگ زرد و بوی سیب

مشترک

فواکه سیب

با رنگ زرد و بوی موز

مشترک

فواکه موز

با رنگ زرد و بوی نکتار شش میوه

مشترک

فواکه شش میوه

با رنگ زرد تیره و بوی شیرین و سبک

مشترک

فلورانس

با رنگ زرد و بویی بسیار شیرین و سبک

مخصوص بانوان

کالکشن

با رنگ آبی آسمانی و بوی خنک و سبک

مخصوص آقایان

کولوواتر آبی

با رنگ سبز روشن و بوی خنک و سبک

مخصوص بانوان

کولوواتر سبز

با رنگ زرد روشن و بوی سبک و خنک

مشترک

کولوواتر زرد

با رنگ زرد روشن و بویی خنک و سبک

مشترک

کیلینیک هپی

با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی شکلاتی

مشترک

کاپتان بلک

با رنگ زرد روشن و بوی ملایم

مشترک

کوچی راش

با رنگ زرد روشن و بوی سبک و خنک

مشترک

کنزو وایت

با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً شیرین

مشترک

کنزو لئوپار

با رنگ زرد تیره و بوی سنگین و گرم

مشترک

کنزو جانگل

با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً گرم

مشترک

کنزو فلاور بای

با رنگ زرد روشن و بوی گرم و سبک

مشترک

کنزو الفانت

با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً خنک

مشترک

کنزو درختی

با رنگ زرد تیره و بوی گرم و سنگین

مخصوص آقایان

گودلایف

با رنگ زرد کمرنگ و بوی گل محمدی

مشترک

گل محمدی

با رنگ زرد تیره یا آبی کمرنگ و بوی یاس

مشترک

گل یاس

با رنگ زرد تیره و بوی گل مریم

مشترک

گل مریم

با رنگ زرد تیره و بوی گل سنجد

مشترک

گل سنجد

با بوی شیرین و رنگ زرد روشن

مشترک

لاگوست

با بوی گرم و سبک و رنگ زرد و روشن

مخصوص آقایان

لالیک قوچ

با بوی سبک و نسبتاً گرم و رنگ زرد روشن

مخصوص بانوان

لالیک لیون

با رنگ تیره و بوی نسبتاً تند مردانه

مخصوص آقایان

لومانی

با رنگ زرد روشن و بوی بسیار ملایم و سبک

مخصوص بانوان

ماه عسل

با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی تند و سنگین

مشترک

مکسی

با رنگ آبی و قرمز و بوی ملایم و سبک

مشترک

مایکل جکسون

با رنگ زرد روشن و بوی خنک و سبک

مشترک

نایس

با رنگ تیره و بوهایی نسبتاً تند و رو به تلخی

دارای دو نوع F و M

ناپلئون

با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی گرم و لطیف

مشترک

نارسیس

با رنگ زرد کمرنگ و بوی بسیار ملایم و سبک

مشترک

نوا

با رنگ تیره و بوی تند و تلخ

مخصوص آقایان

وان من شو

با رنگ روشن و بوی سبک و گرم

مشترک

ونزیا

با رنگ زرد روشن و بوی گرم و شیرین

مشترک

والنتین

با رنگ زرد روشن و بوهایی ملایم و سبک

دارای دو نوع F و M

هپی

با رنگ زرد تیره و بوهایی سبک و گرم

دارای دو نوع F و M

هارمونی

با رنگ زرد روشن و بوی سبک و ملایم

مشترک

هایر

با رنگ زرد و بوی گرم و سنگین

مشترک
[ بازدید : 790 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
[ دوشنبه 21 تير 1395 ] [ 21:13 ] [ aref ] [ ]
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]
لینک باکس هوشمند